Ikast Gymnastikforening afholder generalforsamling
torsdag, 23. februar 2023
19:00

Vi byder velkommen til vores årlige generalforsamling torsdag d. 23. februar kl. 19 i lokalerne hos Et Trin Op, Østergade 46 i Ikast. Se invitationen på hjemmesiden via dette link.

Selvom der indkaldes til ordinær generalforsamling, er mødet i år anderledes. Vi har nemlig 3 ud af bestyrelsens 5 medlemmer på valg, hvoraf ingen har valgt at genopstille. Det stiller foreningen i en svær situation da foreningen, ifølge vedtægterne, skal drives af min. 4 bestyrelsesmedlemmer. Vi skal derfor have fundet nye kræfter som vil bidrage, for at der fortsat kan eksistere en gymnastikforening.

HVORFOR ikke genopstille?
Mette Göte & Vibeke Vinther Troelsen har siddet i bestyrelsen i to fulde valgperioder og skiftevis på formands- og næstformandsposten. De har begge været glade for at kunne bidrage til foreningslivet, men erkender også at det nu er tid til nye kræfter som kan bringe fornyet energi ind i bestyrelsen. Katrine Vinther Ross har varetaget en del opgaver omkring markedsføring i bestyrelsen, men har valgt ikke at genopstille da tiden ikke er til det. Alle 3 afgående medlemmer vil dog rigtig gerne stå til rådighed og bidrage til det frivillige i foreningen hvis der f.eks. bliver behov for hjælp til arrangementer, opvisninger mv. Generelt er vores ønske for foreningen, at der kommer flere frivillige på banen så man kan løfte flere opgaver eller fordele opgaver ud over flere, så opgaverne virker mere tillokkende.

HVAD kan man forvente?
Bestyrelsen afholder pt. møder 1 gang i måneden hvor de mødes om aftenen til status gennemgang i forhold til holdene, medlemmer, initiativer mv. Der forelægger et årshjul med opgaver der skal tages stilling til. Det kan dreje sig om sæsonplanlægning, planlægning af instruktørmøder, opvisning mv. Vi har i den nuværende bestyrelse besluttet at mange af de administrative driftsopgaver skal udliciteres, så bestyrelsen i stedet kan koncentrere sig om få kerneopgaver og fungerer som et advisory board modsat en styregruppe. Derfor er der taget initiativ til at hyre en lokal ildsjæl til at drifte foreningen, på betalt vilkår.

Har du derfor mod på at tage en tørn i bestyrelsen for vores fælles forening, så skal du betragte det som en mulighed for at give din mening til kende, tage beslutninger på foreningens vegne (i samråd med de øvrige bestyrelsesmedlemmer), og at tage del i planlægningen af Cirkus Pip samt forårsopvisninger for 2024 & 2025.

Vi håber at mange af jer har lyst til at bakke op om årets generalforsamling og ikke mindst, at vi sammen kan finde min. 2 og gerne 3 nye bestyrelsesmedlemmer.

Har du spørgsmål omkring det at sidde i bestyrelse eller deltagelse i generalforsamlingen, er du velkommen til at give Vibeke Vinther Troelsen et kald på 2538 8455 eller smide en mail på info@ikastgymnastikforening.dk. Det er også via mailen du tilmelder dig generalforsamlingen eller melder dit kandidatur: sidste tilmelding er 13. februar.

20230223_ikast-gym
Et Trin Op
Østergade 46, 7430 Ikast

Det Sker - Kalender

Det Sker - Kalender

januar 2023
mantirsonstorsfrelørsøn
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
2
3
Strøgcentret
12:00
4
Bakkehuset
11:00